Teamhuset© - Team som lykkes?

Bygg det teamet andre skulle ønske de var en del av!

 • Bruk en eller to dager

 • Bli bevisst egen og de andres preferansetype/teamtype

 • Få økt kunnskap om eget teamhus

 • Hvor er vi sterke og hvor kan vi bli sterkere?

 • Har vi et godt fundament å bygge på?

 • Hvordan er vårt teamhus innredet?

 • Hvem bor der og hvordan virker vi sammen?

Dag 1

 • Intro til Teamhuset©

 • Hvem bor der og hvilke preferanser har de?

 • Hva kjennetegner de forskjellige preferansene?

 • Hva betyr dette for vårt team?

 • Hvordan samhandle basert på hvem vi er?

Dag 2

 • Vi setter sammen elementene i Teamhuset

 • Hvordan er teamets oppfatning av eget team?

 • Vi ser på og jobber med resultatene fra teamundersøkelsen

 • Teamet setter sammen tegningene på eget teamhus

 • Vi avslutter med å se fremover

Hvilken teamtype er du?

 

Er du en pådriver som kjører på?

Er det du som er teamspilleren?

Er du den som ivaretar verdiene til teamet?

Er det du som vurderer om dette er riktig?

 

Du lærer hvordan du er som type og hva det betyr for deg i teamet. Vi bruker "fargerike typer" modellen til People Nordic.

Et team som har kolektivt forpliktet seg, og som stoler på hverandre står sterkere sammen om resultatene som skal oppnås, sammen. 

Med felles engasjement kommer fellesforpliktelse for felles mål ovenfor teamet.

Et team som engasjerer seg i meningsforskjellene får alle synspunkter på bordet.

Er det tillit, er det rom for de "sunne" konfliktene/ meningsforskjellene.

Tillit er et grunnleggende ellement i teambygging.

Brevikveien 41
1555 Son
Norway
 • Facebook Social Icon
Copyright ©2020 olavkyrre.no