Ekspert  fargetyper

Team

"ingen blir gode alene"

Frank Beck

Teambuilding
Ledelse

Ledelse

"people leave managers, not companies"

Ken Blanchard

salgstrening

Salg

"mennesker kjøper av mennesker"

Olav Kyrre

Fargerike Teamtyper

""det beste og viktigste kurset noensinne""

IT sjef

møter

Møteeffektivisering

"we just seem to meet and meet and meet and we never seem to do anything"

anonymous

Skjermbilde 2020-06-15 kl. 09.45.21.png

Fargerike Teamtyper støtter seg til Jung og Marston´s pionerarbeid om typer.

teamtypemodel norsk.png

Fargerike Teamtyper

1-1 samtale

Har du en personlig profil du vil få mere ut av og lære mer om deg?

Book en 1-1 samtale og bli bevisst deg selv og dine preferanser.

Forretnings teamet

Bli bedre kjent i teamet!

Med programmet "fargerike teamtyper" blir dere bedre kjent med dere selv, hvordan kommunisere med hverandre og hva hver og en bringer med seg inn i teamet.

Et team består av en gjeng individer som skal et sted sammen. Disse individene er skrudd sammen forskjellig, med forskjellig sammensetning av fargene. Alle har litt av alt. Men din sammensetning er forskjellig, fra de andres. Dette påvirker lederskap, teamet og kulturen.

Hvordan du kommuniserer med de forskjellige typene er avgjørende for om du når frem eller ikke. Altfor mange medarbeidere opplever at sjefen ikke forstår. Altfor mange sjefer opplever at medarbeiderene ikke forstår. Altfor få sjefer prioriterer å bruke tid på å utvikle denne kompetansen i eget team og organisasjonen som helhet. Vær den lederen som forstår medarbeiderne dine. Vær den lederen som forstå hva som skal til for at dine folk følger deg. Mennesker ledes av mennesker. God ledelse dreier seg blant annet om å forstå hva og hvordan lede. Kunnskap om hvordan kommunisere og ikke kommunisere med de forskjellige kan fort være forskjellen på godt vs veldig godt resultat.

Vi har lang erfaring med å hjelpe team og organisasjoner på veien til å forstå seg selv, forstå andre og forstå hvor mye det påvirker resultatet om dere forstår hverandre. Les om Teamhuset© og om Fargerike Teamtyper©. Så tar du kontakt.

Brevikveien 41
1555 Son
Norway
  • Facebook Social Icon
Copyright ©2020 olavkyrre.no